Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 21. února 2024
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czProcházka městem Stříbrem


Ideální trasa na procházku městem. Cestou uvidíte většinu našich památek...

1. zastávka - Radnice
Stavbou, která město proslavila, je bezesporu zdejší renesanční radnice. Rozlehlá stavba se třemi štíty byla postavena v průběhu 16. století. Renesanční část budovy zaujímá místo dvou měšťanských domů. K rozšíření vstupní části do dnešní podoby došlo po požáru stavby v roce 1588. Podle nedávných zjištění byl autorem přestavby Albrecht Vlach Gryson, autor renesanční radnice v Plzni…
2. zastávka - Děkanský kostel Všech Svatých
V celkových pohledech na město se výrazně uplatňuje věž děkanského kostela. Původní svatyně zanikla v pozdě gotické přestavbě z roku 1565. z této stavby se do současnosti zachovala věž, západní průčelí a část presbyteria. Ostatní části rozměrné stavby pocházejí z let 1754 - 1757, kdy byl objekt barokně upraven. Poslední velká oprava kostela byla zahájena kolem roku 1990 a týkala se především věže, fasády a střech. Na malířské výzdobě kostela pracovali E. Dollhopf roku 1766 (presbytář) a F. J. Lux 1760 (malby v kupoli presbytáře a v trojlodí).
3. zastávka - Židovská branka
Židovská branka, kterou bylo možno vstoupit do židovského čtvrti.
4. zastávka - Městské opevnění
Pozoruhodné je opevnění města, které uzavírá prstencem hradeb nejen vnitřní město, ale také jižně situované předměstí, tzv. Nové město. Středověká stezka procházející Stříbrem byla střežena dvěma branami. Horní (Chebská) brána stávala v dnešní Benešově ulici a byla zbořena roku 1877. Dolní (Pražskou) bránu situovanou v Plzeňské ulici zbořili Stříbrští již roku 1839. Zbytky hradeb jsou zachovány v parku a na jižní straně města.
5. zastávka - Husitská bašta
Z městských bašt a věží zbyla pouze jediná, tzv. Husitská, která stojí v blízkosti dolního benzínového čerpadla. Kolem roku 1705 je majitel přestavěl na obytný objekt s štítem. Atmosféru jednoho z malebných zákoutí dokresluje tzv. Židovská branka v jihovýchodní částí města. Tímto prostým klenutým pasem bylo kdysi možné vstoupit do židovské čtvrti.
6. zastávka - Hřbitovní kostel Nanebevzetí P. Marie
K nejstarším ještě předlokačním stavbám města, náležel kostelík staré hornické osady vybudovaný v období kolem roku 1180. Jeho stavba byla několikrát přestavěna a za husitských válek těžce poškozena. V letech 1573 - 1574 byl na místě starého kostela vystavěn zednickým mistrem Honzíkem kostel nový.
7. zastávka - Most a mostní brána
Vedle Mostní věže Karlova mostu v Praze je stříbrská věž jediná svého druhu v Čechách. Kamenný most z pískovcových kvádrů, vedoucí přes řeku Mži, s bránou vystavěnou v letech 1555 - 1560 stavitelem Benediktem Volchem z Ferrolu, byl příjezdovou cestou do města Stříbra od Plzně a Prahy.
8. zastávka - Koubkova branka
Branku dal postavit roku 1574 mlynář Koubek, aby mohl přímou cestou vozit do města mouku ze svého mlýna, který stál na břehu řeky Mže za městskými hradbami. Město pak zbudovalo k brance cestu.
9. zastávka - Minoritský klášter
Počátky konventu souvisí se založením královského města někdy před polovinou 13. století. První staletí existence byla naplněna nejen duchovní činností, ale i postupnou výstavbou klášterního komplexu. Nebylo to vždy snadné, protože základním zdrojem obživy byl sběr almužny, zbožné odkazy věřících, popř. vykonávání některých farních povinností. V první polovině 18. století došlo k radikální barokní přestavbě jak kostela, tak i konventní budovy, která setřela její středověký ráz. Brzy potom, v r. 1785 byl nově opravený klášter zrušen. V současné době je zde sídlo Městského muzea ve Stříbře, jehož součástí je Informační centrum města.


Dne 02.08.2006:Redakce www.stribro.cz

Pro reakci na �l�nek mus�te b�t p�ihl�en

Publikov�n� nebo ���en� �l�nk� a fotografi� ze stribro.cz je bez souhlasu autora zak�z�no.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro