Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 17. července 2024
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czCHOVATELÉ TACHOVSKA SE SEŠLI NA JEDNÁNÍ V KLADRUBECH.


Na jednání okresní konference se sešli o uplynulém víkendu zástupci základních organizací Českého svazu chovatelů z Bezdružic, Černošína, Kladrub, Konstantinových Lázní, Stříbra a základní organizace Tachov 1.

Po zahájení a nezbytných administrativních úkonech jako je volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátové komise došlo na schválení programu a přítomní se tak mohli věnovat jednotlivým bodům.

V úvodní zprávě jednatelky př. Kantové zaznělo, že v roce 2023 bylo evidováno v tachovské oblasti 110 chovatelů, z toho bylo 102 dospělých a 8 dětí. Došlo k úbytku členské základny, a to nejen z důvodu úmrtí několika členů, ale i z důvodu ukončení chovu. Je ale potěšující, že po chovatelských výstavách konaných v závěru roku, obdrželi pořadatelé několik přihlášek zejména mladých zájemců. Snad se tomuto koníčku za pomoci rodičů, ale spíš prarodičů budou věnovat delší dobu. Nejpočetnější členskou základnu má ZO Stříbro - 26 členů, Tachov 1 - 25, Bezdružice - 18, Kladruby - 16 a po 8 členech ZO Černošín a Konstantinovy Lázně. Devět členů odešlo se zrušením základní organizace Tachov 3.

Co se týče počtu objednaných kroužků pro naše chovy v uplynulém roce, objednali jsme pro holuby 955 ks kroužků a to holubáři z Bezdružic - 220 ks, Kladruby - 70, Konstantinovy Lázně -10, Stříbro - 330 a TACHOV 1 - 325 kusů. Nejsilnější zastoupení holubářů má Stříbro a Tachov 1. Pro drůbež jsme objednali na rok 2023 celkem 1 575 ks kroužků, konkrétně ZO Bezdružice - 245 ks, Kladruby - 85, Konstantinovy Lázně - 35, Stříbro - 670 ks a Tachov 1 - 540 kusů. Nejsilnější zastoupení má opět Stříbro a Tachov 1.

V roce 2024 se uskutečnily na oblasti Tachov tyto výstavy: v srpnu proběhla v rámci městských slavností propagační výstava v Tachově, 24 chovatelů vystavovalo v Kladrubech, v září ve Stříbře vystavovalo 48 chovatelů, v říjnu se uskutečnila místní výstava v Bezdružicích, podzimní výstava v listopadu proběhla v Tachově, tam předvedlo své chovy 29 vystavovatelů. Po čtyřech letech se v listopadu konala ve Stříbře 13. propagační výstava ptactva. Naši chovatelé ale obeslali i výstavy mimo okres. Musíme také vyzdvihnout to, že máme v naší oblasti i chovatele, kteří dosáhli i vynikajícího úspěchu na celostátních výstavách, což svědčí o dlouhodobé kvalitě jejich chovů. Nejsou to však jediné úspěchy našich chovatelů, někteří, snad ze skromnosti, o svých úspěších neradi hovoří.

Co se týče 36. regionální výstavy územních organizací Plzeňského a Karlovarského kraje, která se konala téměř za humny, v nedalekém Horšovském Týně ve dnech 13. -14.10 2023, tam jsme se bohužel umístili celkově na předposledním - šestém místě. Hodně nejen našich chovatelů bylo s posouzením zvířat nespokojeno, přesto všem patří poděkování za dodání zvířat ve všech odbornostech. Výstavy však nejsou spojeny s předvedením a oceněním odchovů, ale i se setkáním s chovateli, posuzovateli, s možností nakoupit chovný materiál nebo si předat poznatky a zkušenosti z chovů.

V dalším příspěvku přednesl zprávu o činnosti králíků a drůbeže př. Kotrba. Zhodnotil nejen kvalitu chovů našich chovatelů (mistr republiky, šampión - př. Smrž, př. Rada a př. Hladká), účast na výstavách i podporu mladých chovatelů. Po občerstvení, které zajistil personál restaurace U koruny (děkujeme) následoval další bod jednání. Krátké hodnocení činnosti holubářské sekce předložil př. Šedivý.

Okresní registrátor Ing. Janoušek uvedl, že králíkáři registrovali v roce 2023 celkem 326 kusů králíků, dvaceti devíti plemen, což bylo o 56 kusů více než v roce 2022. Nejvíce jich bylo registrováno v ZO Tachov 1 - 116 ks, Kladruby – 93 ks, Stříbro – 77 ks, Bezdružice – 22 ks, Konstantinovy Lázně – 18 kusů. V tabulce nejoblíbenějšího plemene vévodí český strakáč černý.

Pak již následovala zpráva pokladní přednesená př. Váňovou, schválení účetní závěrky a zpráva revizní komise předložená př. Houdkem. Poté byl již otevřen plán činnosti a rozpočet na rok 2024.

Výstavní kalendář má naplánované tyto akce:

v srpnu to bude propagační výstava v Tachově (3. 8. 2024)

a v Kladrubech pouťová výstava (17. - 18. 8. 2024)

v září ve Stříbře 31. výstava (7.9.2024)

v říjnu výstava v Bezdružicích - bodovací výstava (12.10.2024)

a 43.podzimní výstava v Tachově (9.11.2024).

Na závěr roku se do Stříbra sletí barevné peří - 14. výstava okrasného ptactva 

(23. - 24.11.2024).

Chovatelský svátek v Přerově - celostátní výstava mladých králíků se uskuteční ve dnech 21. - 22. září 2024 a 15. - 16.listopadu 2024 CV Chovatel Lysá. Termín regionální výstavy Plzeňského a Karlovarského kraje se bude upřesňovat na jednání sdružení. K těmto akcím byl také nastaven rozpočet.

 V diskusi se kromě již probíraných témat schválil navržený delegát na valnou hromadu v Praze - př. Stehlík, delegát na jednání Krajského sdružení Plzeňského kraje - př. Hybšt, delegát na konferenci odbornosti králíků, holubů a drůbeže - př. Kotrba a př. Šedivý. Vedoucím sekce mladých chovatelů byl pověřen př. Šedivý.

 Následovalo vyhodnocení nejlepších chovatelů oblasti za rok 2023:

 Králíci:

1. Karel Smrž - ZO Kladruby  

2. Miroslav Rada - ZO Kladruby  

       3. Monika Hladká - ZO Tachov 1         

Holubi:

1. Milan Kolář - ZO Tachov 1   

2. Václav Salaba - ZO Tachov 1

3. Jakub Šedivý - ZO Stříbro  

 Drůbež:

1. Jakub Šedivý - ZO Stříbro         

2. Miroslav Salaba - ZO Tachov 1

3. Jaroslav Vrbský - ZO Bezdružice

 OKRASNÉ ptactvo:

1. Vlastimil Švejda - ZO Stříbro

 ZASLOUŽILÝ chovatel:

1. Věra Mandáková - ZO Kladruby - chovatelka králíků

 MLADÍ chovatelé:

1. Jaroslava Sodomková - ZO Bezdružice - chovatelka okrasného ptactva

2. Lucie Kopecká - ZO Kladruby - chovatelka králíků

3. Markéta Dvorská - ZO Konstantinovy Lázně - chovatelka králíků

4. Adéla Marková - ZO Stříbro - chovatelka holubů

5. Kateřina Kotrbová ZO Tachov 1 - chovatelka drůbeže a králíků

   Jan Kotrba – ZO Tachov 1 - chovatel králíků

 Všichni ocenění chovatelé obdrželi diplomy. Chovatelé na prvních místech a mladí chovatelé tentokrát získali díky sponzorskému daru krmení pro své odchovy.

Děkujeme za podporu naší činnosti !

Zasloužilá chovatelka králíků

př. Věra Mandáková převzala u příležitosti životního jubilea dárkový balíček.

Po přednesení zpráv komisí a schválení usnesení chovatelé ukončili oficiální část jednání a při dobré kávě ještě probírali poznatky z chovu.

 

Dne 15.04.2024:Zdeňka Kantová

Pro reakci na článek musíte být přihlšen


Publikování nebo šíření článku a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro