Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 16. srpna 2022 a svátek má Jáchym
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czK volebnímu období 2014-2018 očima místostarosty


aneb lze stihnout sedět současně na třech židlích? ...

Už v samotném úvodu článku, který vyšel v Tachovském deníku,  je chybně uvedeno, že zastupitelstvo města uvolněného místostarostu pověřilo kompetencemi, které se hlavně dotýkaly stavebních a technických činností města.

Zastupitelstvo města 27.11.2014 uložilo úkoly uvolněnému místostarostovi a slůvko „hlavně“ v usnesení zastupitelstva nenajdete. Bohužel nemohu dát na zmíněné usnesení odkaz, protože při aktualizaci webu města veškerá usnesení z předchozích let zmizela (?!?!) a ani po upozornění v diskusi na zastupitelstvu se na webu města již neobjevila!!! Nicméně pod článkem najdete proklik na pracovní materiál, který byl tehdy beze změn schválen. Když si přečtete náplň práce uvolněného místostarosty, tak rozsah úkolů je značný a časově náročný a navíc uvolněný místostarosta sám přiznává, že na radnici nastupoval s minimálními zkušenostmi se samosprávou.

Přesto se navíc nechal jmenovat jednatelem Správy majetku města Stříbra (SMMS) a zastupujícím vedoucím hospodářsko-investičního odboru (HIO), což jsou další dvě funkce na plný úvazek. Když dříve v muzeu skončil ředitel, tak jeho dočasným zastupováním byla pověřena jiná pracovnice muzea. V článku uvolněný místostarosta uvádí, co vše udělal jako zastupující vedoucí HIO a jednatel SMMS, což jsou úřednické funkce, které nepotřebují mandát zastupitele. Je otázka, zda všechny tři funkce mohl současně zodpovědně stihnout vykonávat, obzvlášť když v článku nenajdete, jak splnil úkoly uložené zastupitelstvem uvolněnému místostarostovi.

 Naopak zde vznikla abnormalita, kdy jeden člověk coby místostarosta sám na sebe coby na zastupujícího vedoucího HIO dohlíží a současně coby zastupující vedoucí HIO jedná jménem města sám se sebou coby jednatelem SMMS.  A když k tomu připočteme zodpovědnost místostarosty za komisi pro výběrová řízení, tak jeden člověk má pod palcem obrovské finanční prostředky, které přes HIO tečou. Obě funkce navíc měly být původně dočasné. Když jsem se uvolněného místostarosty v diskusi na zastupitelstvu zeptal na problém s vedoucím HIO, tak odpověděl, že personální záležitosti jsou věcí pana tajemníka a do výběrových řízení že se nikdo nehlásí. Když jsem na rozdíl od pana místostarosty lanařil stavebního inženýra se znalostí problematiky dotací na vedoucího HIO, který by měl zájem, tak se do výběrového řízení nakonec nepřihlásil právě kvůli osobě uvolněného místostarosty, pod kterého by měl patřit.

Uvolněný místostarosta nesplnil usnesení zastupitelstva, které mu dalo odpovědnost za činnost kontrolního výboru (KV). Když totiž po necelém roce odešel předseda KV a Pirátská strana tento post opětovně neobsadila, uvolněný místostarosta chybějícího předsedu KV neřešil a KV zůstal po zbývající tři roky bez předsedy, čímž došlo k problému s § 118 zákona o obcích, který v odst. 2) říká, že usnesení výboru podepisuje předseda. Uvolněný místostarosta se za celé čtyři roky ani jednou nezúčastnil jednání KV. Měl problém i s plněním usnesení zastupitelstva, které ukládalo osobám zodpovědných za splnění usnesení zastupitelstva zaslat tajemníkovi KV e-mailem informaci o stavu plnění. Když chtěl KV pozvat na své jednání pracovnici HIO, která měla kontrolovanou oblast v pracovní náplni, tak nám zastupující vedoucí HIO napsal, že se pracovnice HIO jednání KV nezúčastní, že to má KV řešit s přímo s ním. Jenom doplním, že zákon o obcích v § 109 odst. 3) písmeno 2. jasně říká, že obecní úřad pomáhá výborům v jejich činnosti.

A takto bych mohl rozebírat i další úkoly uvolněného místostarosty. Doufejme, že nově zvolené zastupitelstvo na výše popsanou abnormalitu nepřistoupí a že uvolnění zastupitelé se budou plně věnovat pouze úkolům, které jim uloží zastupitelstvo.

Rozdělení působnosti místostarostů.

Dne 30.09.2018:Ing. Josef Hrábek


05.10.2018 - 13:08:11
Dolnas - Aha. Takže už jste se jako Bábiš, přísahal na rodinu a lhal a vy jste se pro změnu zřekl rodiny? Hlavně že tam visíte v nadživotní velikosti a agenturníci odtud vychází do práce https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=NN8tTPZNBfjkfJC3IEmz8_v3j4tFJ94oo5LjNjPZaoIwafb0bay2hSFNBrpIIPmM_2UpPeUzRErKZpqgYQjd_wwWwzTu4f-qVL-2eRY52MT-dT8f8FQCgX2k4zkis_63AsgXcBsGtAY=
05.10.2018 - 12:12:29
onza - k Jaro-linha, nechci se zastávat pana Holečka, hazard je hnuss,ale tady slzíte nad špatným hrobem.Kdo tady zběsile staví obří betonový hangáry na český orný půdě? Kdo sem vozí ekonomický migranty z celý Evropy, protože jasně že v Česku máme málo lidí?? Jestli neznáte vodpověď zavolejte do Průhonic
05.10.2018 - 10:49:01
Martin Záhoř - Dobrý den, rodina Záhořova nevlastní žádné ubytovny.
03.10.2018 - 23:05:00
Dolnas - Jako Bábiš a Kalousek. Raději volte Piráty, protože ubytovny vlastní i Plzák, rodina Záhořova, dokonce i paní ředitelka prý pronajímá byt agentuře. Prostě si jedou byznys. Piráti forever!
03.10.2018 - 18:49:29
georges - Kdo chce ještě víc ubytoven ve Stříbře,ať volí p.Holečka a jemu podobné!!!
03.10.2018 - 17:20:31
jaro.linha - Pane Holečku – nechal jste se napsat na čtvrté místo na kandidátku strany „Nezávislí pro Stříbro „ do voleb na Stříbrskou radnici. Zajímalo by mě jestli se alespoň trochu stydíte , když si vzpomenete na ty malé uslzené dětské oči , když nedostali dárek k narozeninám nebo k ježíšku , protože jejich táta prohrál všechny peníze ve Vaší herně. Já si myslím , že se nestydíte. Naopak chcete si jako zastupitel prosadit prodloužení licence na automaty od Stříbrské radnice , aby jste vydělané peníze na automatech investoval do dalších ubytoven a tak přivedl do Stříbra další a další zahraniční dělníky ke „spokojenosti „ nás Stříbrských občanů. Doufám , že si tuto skutečnost Stříbrští voličové uvědomí , až se budou rozhodovat komu dají svůj hlas .
01.10.2018 - 22:20:07
Dolnas - Pane Moravec. Záhoř skončil na SMMS oficiálně kvůli střetu zájmů na základě doporučení právníka Plzáka Vovsíka, když se soudil s TAZATOU o ubytovnu a prostory, kam chce nyní dostat doktorky. Tak nám tu nemažte máš kolem huby. Raději jděte uvařit kávu vašemu šéfovi na Farmě Plzákovi.
01.10.2018 - 22:06:22
Gaston - Jen oprava. V mém příspěvku se jedná pochopitelně o přeplacení stavebními firmami.
01.10.2018 - 22:02:01
Gaston - Moravec Na články a názory na různých stránkách se nedívám, nečtu je, ani neřeším. Většinou jsou psány lidmi, kteří se nedokáží podepsat svým jménem, anonymně pak mohou házet špínu (obecně), nenávist a pomluvy. Občas mně někdo řekne,, co se tam objevilo a jen se usměji, kam jsou diskutující schopni zajít.Rád bych je poznal, diskutoval z očí do očí. Co dokázali udělat pro město, pro lepší život v něm. Porušil jsem to a rozhodl reagovat na článek o Martinovi Záhořovi. Vztah autora k němu je silně negativní po celé volební období a nechápu proč. Pro jeho práci autora uznávám, o to více mne jeho postup mrzí. Proč nebyla pozice "tří židlí" napadena dříve, ale až týden před volbami? Výběrová řízení na vedoucího HIO byla opakovaně vypsána, výsledek známe. Ti, Ti jsou dobří, jsou přeplacení stavebním úřady podstatně většími penězi, než může dát město Stříbro. Pokud měl citovaný stavební inženýr zájem se přihlásit a neudělal to kvůli Záhořovi, co mu na něm vadilo? Že tomu rozumí a vyžaduje výkonnost a dobrou práci? Nechci rozebírat Záhořovu práci. Ti, kdo chodí ráno brzo do práce vědí, že je v práci brzo ráno. Že jeho práce je spousta jednání s firmami ( někdy velmi tvrdé), účast na kontrolních dnech, příprava akcí, jednání s lidmi o jejich skutečných problémech a další. A to kvalifikovaně s plnou zodpovědností. A že za poměrně krátké období realizoval se spolupracovníky z úřadu a za podpory zastupitelstva mnoho akcí a další připravil, bylo oceněno všemi přítomným členy zastupitelstva, kteří mu za jeho práci schválili odměnu. Do SMMS šel s cílem zlepšit její funkčnost. To se podařilo, na minulém zastupitelstvu to konstatovali zastupitelé.Když, dle jeho názoru, usoudil, že již jej tam není třeba, ve funkci jednatele na vlastní žádost skončil. Tolik k Záhořovi. Na kritiku na Stříbro je jen Záhoř? Proč se podobný názor, i když "jen dvou židlí", neobjevil u něj. Je jednatelem ve společnosti Lesy města Stříbra. Dosud nedokázal zastupitelům vysvětlit, v čem spočívá jeho činnost ve společnosti, co by nedokázal vyřešit p. Souček. Je tam dosud, pobírá plat a nikomu to nevadí? Našlo by se u něj mnoho dalších problémů, které by (kdyby to byl Záhoř),byly na těchto stránkách ventilovány. Na závěr jedno přání. Při posuzování lidí se dívejte na výsledky jejich práce, na to, co za nimi zůstává. Porovnejte výsledek předchozího zastupitelstva (mělo možnost získat dotace na chodníky, silnice, téměř nevyužilo) se stavem města nyní. A to i přesto, že nebyly připraveny téměř žádné projekty. Pokud se vám něco nelíbí, jděte kandidovat, jděte to změnit. Vladislav Moravec člen městského zastupitelstva
01.10.2018 - 19:38:08
Dolnas - Díky Lojzo, ale píšeš moc měkce. Záhoř normálně lže a zkresluje výsledky SMMS. Dá se to lehce ověřit že zveřejněných účetních závěrek.
01.10.2018 - 13:22:42
Alois - Já jsem tedy neváhal a porovnal jsem si zisky prezentované panem místostarostou s tím, co ze zákona SMMS zveřejnila a nestačím se divit. Pan místostarosta si to nějak zkrášlil. Nepíšu, že lže, ale rok 2017 byl ztrátový, žádný zisk. Kdo chce, snadno si to ověří.
01.10.2018 - 12:44:42
amadeus - Tak za pár dní to voliči posoudí jestli a jak to místostarosta stíhal. Za mě ANO !
01.10.2018 - 12:03:42
Pepa - Vážený pane Záhoři, v žádném případě nezpochybňuji Vaše výsledky jako zastupujícího vedoucího HIO, nicméně před volbami je interpretujete občanům tak, jako kdyby je měl v náplni práce uvolněný místostarosta, což není pravda a to mě vedlo k napsání tohoto článku. V minulých volbách kandidoval do zastupitelstva také úředník města a nikde svojí náplň práce neprezentoval ve volbách a následně rezignoval na člena KV právě pro svoje (pracovní) vytížení. Ano, máte splněný na jedničku s hvězdičkou jeden z mnoha úkolů uložený uvolněnému místostarostovi zastupitelstvem města. Ale co ty ostatní úkoly uvolněného místostarosty? Zbýval Vám na ně čas? A i to mohlo ve svém důsledku vyvolávat kritiku z mé strany. A jak se ukázalo i na posledním jednání zastupitelstva, v nadcházejícím zastupitelstvu je potřeba se více zaměřit na obsah těchto kompetencí a jejich upřesnění a v průběhu volebního období je v závislosti na neočekávaných změnách (chybějící vedoucí HIO) případně revidovat. Vždy se snažím provést analýzu problému a do budoucna přijmout opatření, aby se problémy neopakovaly. Z tohoto pohledu byla Vaše mise na SMMS neúspěšná, pokud se hospodářské výsledky SMMS po Vašem odchodu vrátily do starých kolejí. A protože jí jako uvolněný místostarosta máte v kompetenci a navíc jste SMMS poznal zevnitř, měl jste Radě Města Stříbra (RMS), která dle zákona vykonává zřizovatelskou funkci, navrhnout nápravná opatření. Nicméně SMMS tu není primárně od toho, aby dosahovala zisk, protože jí za práce platí město, ale aby práce pro město dělala levněji než jiné firmy a město tak ušetřilo. Teprve pokud má volné kapacity, by měla dělat pro někoho jiného a zde je důležitý ukazatel, zda je konkurenceschopná, protože to ukazuje zpětně na to, zda ceny prací pro město nejsou výš než by je udělala konkurence. Pokud by k tomu došlo, není v zájmu města SMMS zrušit, ale v rámci zřizovatelské funkce dosáhnout efektivnějšího chodu SMMS. Co se týče KV, tak zastupitelstvo uložilo úkol zasílat informace e-mailem, aby bylo vše černé na bílém a nikoli telefonicky. Aby mohl KV připravovat materiál do jednání zastupitelstva „kontrola plnění úkolů“ a dle zákona šel tento pracovní materiál 7 dní před jednáním zastupitelům, scházel se KV v nejzazším možném termínu, přesto občas ještě nebylo zveřejněno usnesení předcházejícího zastupitelstva, které měl KV kontrolovat. E-mail ohledně termínů jednání jste členům KV poslal 10.11.2016. KV se po tomto termínu sešel 5.12.2016, 16.1.2016, 20.2.2016, 10.4.2017, 15.5.2017, 12.6.2017, 11.9.2017, 30.10.2017, 4.12.2017, 15.1.2018, 26.2.2018, 29.3.2018, 14.4.2018, 11.6.2018 a 10.9.2018. Při porovnání termínů na jednání RMS (http://www.mustribro.cz/samosprava/rada-mesta-stribra/usneseni-rm/?page=1) je vidět, že kolize nastala pouze 16.1.2017, 30.10.2017, 4.12.2017 a 26.2.2018. Jinak kopie Vámi zmiňovaného e-mailu mi nemohla dojít, pokud jste mě neuvedl jako adresáta. Mrzí mi, že různé názory mezi námi považujete za osobní rozepře. Vždy jsem se snažil, aby z mého jednání měli prospěch občané města Stříbra, byli informováni a pokud jsem kritizoval, snažil jsem se o konstruktivní kritiku. Jestliže nemáme na některé věci stejné názory, považuji to za projev demokracie a pouze občanům zprostředkovávám svůj pohled a je na nich, zda se nad ním zamyslí. S pozdravem Josef Hrábek
01.10.2018 - 08:31:30
Martin Záhoř - Pane Hrábku, vážení spoluobčané, musím se přiznat, že po přečtení příspěvku pana Hrábka jsem měl velice smíšené pocity. Přemýšlel jsem nad celou svojí činností, kterou jsem vykonával a dovolím si napsat několik poznámek: 1. Činnost místostarosty se zcela jasně řídila kompetencemi, které jsem obdržel od zastupitelů města a kromě Vás pane Hrábku, po celou dobu nikdo nikdy nerozporoval plnění těchto kompetencí ani starosta ani zastupitelé města. 2. V kompetencích, které jsem obdržel byla též SMMS, obnova bytového fondu a majetku města, dotační tituly, životní prostředí, odpadové hospodářství, energetika a tepelné hospodářství, výstavba, opravy a investiční akce atd. v podstatě vše kolem hospodářského dění ve městě. Do jednatelské funkce SMMS mě jmenovala Rada města Stříbra, která tímto způsobem nahradila Dozorčí radu. Zodpovídal jsem se ze své činnosti Radě města Stříbra. Stejným způsobem byl jmenován do jednatelské funkce Lesů města Stříbra i pan starosta Lukeš. K činnosti SMMS – byl jsem jmenován v polovině roku 2015, kde jsme na valné hromadě probírali účetní závěrku města za rok 2014 – zisk činil cca 300 tis. Kč. Za polovinu roku 2015, kdy jsem dělal jednatele SMMS činil zisk cca 750 tis. Kč, zvedly se mzdy a umořily jsme první odpisy. Za celý rok 2016 činil zisk již 1,2 mil. Kč i přes další zvýšení mezd – udělali jsme další odpisy a po dlouhé době SMMS danila peníze, byť v minimálním objemu. Na začátku roku 2017, po personální stabilizaci účetního oddělení jsem na funkci rezignoval, protože mé činnosti již nebylo třeba. Mimochodem za rok, kdy jsem tam již nebyl byl účetní zisk opět pouze 350 tis. Kč – viz. poslední valná hromada SMMS. Nikdy jsem nevystavoval a nepodepisoval faktury vystavené SMMS na město, kontrolu a vyřízení těchto faktur, na to tam byl prokura p. Frič. Kontrolu a platbu řešili úředníci z HIO, kteří v tomto měli jasné kompetence a já osobně jsem do těchto plateb nezasahoval z titulu pověřeného vedoucího HIO. Co se týče výběrových řízení, město může zadávat práce SMMS napřímo – viz. Zákon o zadávání veřejných zakázek - §11 Vertikální spolupráce. Město je 100 % vlastníkem SMMS a veškeré peníze, které zde protečou jsou vždy a pouze majetkem města. 3. Pověřeným vedoucím HIO jsem se stal po prázdninách roku 2015. Toto bylo přerušeno v období 3 měsíců roku 2016, kdy zde po určitou dobu pracoval jiný vedoucí. Bohužel, dostal zřejmě lepší nabídku a odešel. Opět jsem byl Radou města Stříbra pověřen touto činností, kterou vykonávám dosud s pracovními výsledky, které jsem již komentoval a zveřejnil. Mimochodem za činnost vedoucího HIO jsem obdržel jako první zastupitel v historii města od Zastupitelstva města Stříbra finanční dar 50 000 Kč. Mimochodem, svou činností jsem městu ušetřil na mzdových nákladech cca za 3 roky min. 1,5 mil. Kč. K vaší připomínce, že jste našel jiného stavebního inženýra, Vám říkám, že je škoda, že se nepřihlásil, protože bych určitě posilu přivítal a stačili bychom jistě udělat více práce. 4. Co se týče kompetencí ohledně Kontrolního výboru města Stříbra: napsal jste, že jsem se s Vámi za 4 roky nesešel. Osobně jsem Vás a ostatní členy výboru vyzýval ke změně jednacího termínu tak, aby nekolidoval s termíny zasedání Rady města Stříbra. Bohužel se tak nestalo, navíc bylo konstatováno, že většina věcí se dá vyřídit telefonicky. Co se týče personálního obsazení KV snažili jsme se já i pan starosta najít nového předsedu, který musí být zastupitelem města, bohužel nikdo z kolegů tuto funkci neměl zájem vykonávat. Prověřili jsme možnosti činnosti KV v tomto personálním obsazení a dle zákona je možno takto pracovat. Co se týče pozvání spolupracovnice do KV, nabídl jsem Vám naprostou spolupráci za své strany, na toto jsem Vám již odpovídal na jednání Zastupitelstva města Stříbra, kdy jsem tam veřejně četl i zápis z emailové korespondence, která došla Vašim kolegům z KV, bohužel nevím proč Vám ne. Závěrem pane Hrábku si dovolím napsat pár vět. Věřte mi, že tzv. sedět jednou….. na několika místech je velice složité, v období, kdy jsem byl i na SMMS, jsem vstával pravidelně ve 4:00 ráno, před 5 hodinou jsem byl v práci a večer, když jsem se vrátil domů, tak jsem se nevěnoval své rodinně, ale opětovně do noci práci. Někdo se může zeptat, proč jsem tak činil, odpověď se bude zdát hodně nadnesená, ale přál jsem si splnit alespoň větší část slibů, které jsem občanům města dal. Ne vše se podařilo, ale jsem přesvědčen, že toto Zastupitelstvo i díky mému přičinění patřilo k těm nejúspěšnějším. PF. Vydání tohoto článku těsně před volbami zavání našimi osobními rozepřemi a mohu se ptát, komu to slouží, já se za svoji činnost ve městě nestydím a pokud nedostanu mandát, odejdu klidně se vztyčenou hlavou a budu přát svým následovníkům více úspěchů, protože ty budou sloužit obyvatelům města. S pozdravem Martin Záhoř.Pro reakci na článek musíte být přihlšen


Publikování nebo šíření článku a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro