Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 5. března 2024
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czRozhovor s Vladimírem Součkem
 

Rozhovor s Vladimírem Součkem, prokuristou Lesů města Stříbra s.r.o. a místostarostou města Stříbra

„Letošní rok byl špatný jak pro nás, tak pro les.“

1/ Pane Součku, rád bych se v tomto rozhovoru zaměřil především na Lesy města Stříbra. Jak byste tuto společnost představil?
Lesy města Stříbra byly zřízeny za účelem správy lesních majetků a celků města Stříbra. Fungují vlastně od roku 1992, kdy byly zřízeny jako příspěvková organizace a v roce 2005 se reorganizovaly na společnost s ručením omezeným. V souladu s Lesním zákonem a Zákonem o myslivosti má společnost na starosti veškerou péči o lesní majetky města Stříbra. Každý vlastník lesa má totiž podle zákona povinnost si zřídit k zajištění péče o tyto majetky odborného lesního hospodáře. K tomuto naplnění této zákonné povinnosti tedy město Stříbro zřídilo naši společnost.

2/ Co všechno společnost kromě lesů spravuje?
Kromě hospodaření na lesních pozemcích máme také vedlejší činnost. Staráme se o minoritské zahrady, dětská hřiště ve Stříbře, víceúčelovou plochu (zimní stadion a in-line), skateparky nebo zahrady mateřských školek.

3/ Kam putují zisky společnosti? Jdou do rozpočtu města?
Město je 100% vlastníkem společnosti. My jsme s městem vázáni smlouvou a platíme nájem z lesních pozemků i nebytových prostor, které využíváme k zajištění činnosti společnosti.  Každý rok se snažíme být v plusu. Můžeme si tak vytvořit finanční rezervy, ze kterých máme za povinnost zajistit plnění funkcí lesa v souladu s lesním zákonem. Tím je například vysazování a výchova mladých porostů, oprava lesních cest, úprava vodního režimu v lesích a podobně.  Celkem hospodaříme na 1475 hektarech lesa a navíc se staráme o lesní majetky obcí Sytno, Sulislav a Vranov, což je dalších 150 hektarů.

4/ Péče a spravování lesů je hodně specifické odvětví, které je zákonem přísně vymezeno. Je vůbec možné si dát nějakou vlastní koncepci, jak lesy „tvarovat“ nebo jim dávat určitou podobu?
My si v podstatě můžeme určit nějaký způsob hospodaření, jakým směrem půjdeme, ale veškeré hospodaření v lesích vám hlídá „lesní hospodářský plán“ schválený krajským úřadem, který se zřizuje na dobu 10 let. Dodržování tohoto plánu kontroluje česká inspekce životního prostředí. Plán vám určuje veškeré zásady hospodaření v lesních porostech. Zde je například stanoveno, kolik můžete kácet, výši probírek a prořezávek, kolik plochy musíte zalesnit a čím, nebo podíl vysazených „listnáčů“. U nás máme například určeno, že při vysazování musíme dát minimálně 30 % listnatých sazenic.

5/ Z čeho vyplývá, kolik se ročně vytěží dřeva nebo jestli budete vysazovat smrky nebo buky?
I přes ustanovení lesního hospodářského plánu máme poměrně velké možnosti, abychom si určili, jak tady jednou ten les bude vypadat. Já jako lesní správce si mohu určit v souladu s vyhláškami, jestli uděláme spíše smíšený les, s převahou „listnáče“, nebo budeme mýtit lesy ve stáří 100 let, nebo 110 let, nebo ve vyšším věku. Ale tohle rozhodování podléhá spíše potřebám lesa, než mému vkusu. V poslední době jsou značné klimatické výkyvy. Máme velká sucha a teď například čekáme kůrovcovou kalamitu, která už vypukla na Šumavě a na Moravě. To vše při správě lesa musíme brát v úvahu.

6/ Zmínil jste tu kůrovcovou kalamitu na Šumavě. K jakému názoru se v této otázce kloníte vy? Kácet, nebo nechat přírodě prostor, aby se s tím vypořádala sama?
Já mám jihočeské kořeny a hrdě se k tomu hlásím a jsem v tomhle na straně těch lidí, kteří stojí na straně Šumavy. To, co tam předvedli ekologové s kůrovcem, je pro mě katastrofa a konec Šumavy. Proti kůrovci se tam prostě mělo tvrdě zasáhnout.

7/ Jaký byl rok z pohledu lesního správce?
Rok 2015 byl hodně špatný jak pro nás, tak pro les. Vlivem extrémního sucha nám letos uschlo 80 % nové výsadby, takže si do příštího roku budeme přenášet takové manko, že budeme mít opravdu co dělat. Navíc hned na začátku roku byly dvě větrné kalamity. Jen při té druhé na konci března spadlo na 1000 kubíků dřeva.

8/ Jaký les máte rád vy osobně?
Já mám rád jakýkoliv les, který roste /smích/. Ale jinak mám rád takový ten šumavský smrkový les s příměsí buku a jedle. To je prostě nádhera.

7/ Každý obor má určitou profesionální deformaci. Jak je to s vámi, když jdete do lesa? Dokážete si užít přírodu nebo se na něj díváte jako „lesák“?
Samozřejmě, když jsme v lese, o který není dobře postaráno, tak to vidím, ale když jedeme s rodinou na kole, tak si dokážu ten les patřičně užít jako každý jiný.

Děkuji za rozhovor

David Blažek

Dne 12.11.2015:David Blažek

Pro reakci na článek musíte být přihlšen


Publikování nebo šíření článku a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro