Uživatelské jméno: Heslo: Dnes je 23. dubna 2019 a svátek má Vojtěch
Aktuálně O městě Pro turisty Pro občany Podnikatelé Katalog
počasí.stříbro.cz | fanstyby.stříbro.czProgramové prohlášení koalice ANO 2011 a České strany sociálně demokratické


v Zastupitelstvu města Stříbra pro volební období 2018-2022

Programové prohlášení koalice ANO 2011 a České strany sociálně demokratické v Zastupitelstvu města Stříbra pro volební období 2018-2022

Preambule

       Nově zvolení zastupitelé za hnutí ANO 2011 a zastupitelé za Českou stranu
sociálně demokratickou vytvořili na základě volebního výsledku koalici v Zastupitelstvu města Stříbra (dále jen koalice).

       Koalice si je vědoma své politické odpovědnosti za další rozvoj města Stříbra. Stříbro je naším společným domovem a máme společný zájem na tom, aby bylo domovem, kde se dobře žije. Spoléháme ale také na pomoc a iniciativu všech občanů při spoluvytváření přátelského a kvalitního prostředí pro život našich dětí i nás všech.

 

Oblast první - veřejná správa a komunikace s občany

Budeme postupovat tak, aby rozhodování vedení města i orgánů města bylo maximálně transparentní, komunikaci s občany budeme vést s využitím všech dostupných informačních médií a technologií. Zajistíme lepší informovanost občanů.

V této oblasti mimo jiné:

 • Budeme distribuovat Stříbrský zpravodaj do schránek občanů Stříbra a jeho místních částí zdarma, bude též dostupný v elektronické podobě,
 • vyhlásíme místní referenda na závažná rozhodnutí ovlivňující zásadním způsobem život občanů města,
 • budeme projednávat na veřejnosti hlavní investiční záměry a projekty,
 • participativní rozpočet navýšíme na 1 milion korun, občané tak budou mít
  možnost se rozhodnout, kam tyto prostředky směrovat.

 

Oblast druhá - bezpečnost ve městě, dodržování vyhlášek

Bezpečné město považujeme za trvalou prioritu. Činnost městské policie bude více zaměřena na dodržování vyhlášek města v této oblasti, na udržování čistoty a veřejného pořádku, na boj proti výtržnictví, vandalismu a nepovolenému parkování. Využijeme všech zákonných možností k omezení vzniku nelegálních ubytoven.
Budeme na všech úrovních prosazovat zavedení institutu přechodného bydliště.
Trvalou podporu bude mít SDH a JSDH ve Stříbře. Budeme posilovat spolupráci s Policií ČR a HZS Plzeňského kraje. Chceme aktivně spolupracovat s Plzeňským krajem v rámci programu Bezpečný kraj a využívat daných možností podpory.

V této oblasti mimo jiné:

 • budeme posilovat městskou policii (MP) na početní stav tak, aby mohla pracovat v nepřetržitém režimu,
 • vybavíme MP na potřebnou úroveň,
 • rozšíříme kamerový systém ve městě a budeme modernizovat stávající,
 • provedeme potřebné úpravy nové hasičské zbrojnice (vytápění, zateplení ap.),
 • budeme jednat se zaměstnavateli z průmyslových zón o požadavku ubytování jejich zaměstnanců přímo v průmyslových zónách.

 

Oblast třetí - doprava a dopravní infrastuktura

Komplexně budeme řešit dopravu a nedostatečné parkování ve městě. Zvýšíme investice do oprav městských komunikací a do stavebních úprav infrastruktury.

V této oblasti mimo jiné:

 • zavedeme bezplatné jízdné v MHD pro žáky, studenty a seniory nad 65 let věku,
 • zrealizujeme výstavbu centrálního parkoviště v lokalitě Svinčák,
 • zřídíme parkoviště u TJ Baník Stříbro,
 • vybudujeme parkovací plochu v Máchově ulici - stávající točna MHD,
 • provedeme rekonstrukce ulic včetně chodníků, jmenovitě především :

      ulice Ruská, propojení ulic Jabloňová a Májová, ulice Nad Kučerkou, ulice Palackého – „slza“, ulice Brožíkova - chodník a zřízení podélného stání , ulice Vodičkova,

 • dokončíme cyklostezku na Těchlovice a zahájíme práce na okružní cyklostezce Těchlovice – Otročín – Stříbro,
 • budeme podporovat akce ve spolupráci se SÚS PK - propojení ul. U Kaple a silnice II/230 na Těchlovice, zřízení kruhového objezdu na křižovatce ulic Plzeňská, Kladrubská a Americká.

 

Oblast čtvrtá - bydlení

Zlepšit dostupnost bydlení je jednou z našich priorit. Podpoříme všechny formy bydlení, tedy jak nájemní, družstevní, tak i vlastnické. Vytvoříme podmínky pro individuální výstavbu rodinných domů. Část městského bytového fondu vyčleníme pro potřeby bydlení občanů pracujících v profesích pro město důležitých, jako jsou lékaři, strážníci, učitelé ap.

Jednoznačně nebudeme podporovat vznik ubytoven a nájemních vztahů spjatých s agenturním zaměstnáváním.

V této oblasti mimo jiné:

 • připravíme stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů v zóně “Za Baníkem”,
 • v návaznosti na možnost získání dotace připravíme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi,
 • pokračujeme v péči a v rozvoji bytového fondu  města,
 • budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť.

 

Oblast pátá - zdravotnictví a sociální služby

Cílem je zajištění odpovídající zdravotní péče a sociálních služeb pro naše občany.

V této oblasti mimo jiné:

 • provedeme revitalizaci objektu městské polikliniky,
 • nadále zachováme finanční podporu pracovního místa zdravotní sestry na ZZS pro účely LSPP,
 • připravíme výstavbu nového domu pro seniory

 

Oblast šestá - školství, mládež, sport a volnočasové aktivity

Považujeme za povinnost řádně pečovat o školní a předškolní zařízení města. Budeme pokračovat v opravách budov škol a školek, jejich vybavení a v investicích do školních hřišť. Podporujeme činnost středních škol ve městě. Sport a volnočasové aktivity považujeme za součást moderního života. Zpracujeme koncepci sportu a jeho podpory ze strany města. Podporujeme činnost DDM a volnočasové aktivity našich dětí.

V této oblasti mimo jiné:

 • provedeme zateplení vč. výměny oken, úpravy lodžií a rekonstrukce střešního pláště na MŠ Soběslavova,
 • provedeme rekonstrukci dětských hřišť na Západním předměstí,
 • převezmeme po vyřešení právních aspektů do majetku města objekty a zařízení Baníku Stříbro a zřídíme příspěvkovou organizaci “Správa sportovních zařízení města Stříbra”,
 • zpracujeme studii a projekt a na základě možností financování zahájíme výstavbu krytého bazénu nejpozději v tomto volebním období.

 

Oblast sedmá - kultura a spolkový život

Podporujeme všechny formy kulturních aktivit a péči o kulturní dědictví.
Podporujeme spolkový život a činnost společenských a zájmových organizací.
Posílíme propagaci města Stříbra a jeho organizací, činnosti společenských organizací a spolků. Zaměříme se na propagaci historicko-kullturních památek města s cílem zvýšit zájem v oblasti cestovního ruchu a budeme tak činit i prostřednictvím městského muzea. Budeme podporovat a rozvíjet zavedené kulturní akce prostřednictvím MKS.

V této oblasti mimo jiné:

 • provedeme 1. etapu rekonstrukce objektu kina,
 • provedeme rekonstrukci objektu staré hasičské zbrojnice na náměstí na Spolkový dům,
 • zřídíme komunitní centrum pro matky s dětmi v objektu DDM,
 • zpracujeme koncepci využití a rozvoje kulturního domu a zahájíme jeho postupnou rekonstrukci,
 • budeme pokračovat v obnově historických objektů a památek.

 

Oblast osmá - životní prostředí

Naším cílem je dále zlepšovat životní prostředí jako významný faktor podílející se na kvalitě života občanů ve městě a v jeho částech. Samozřejmostí je kvalitní péče o městskou zeleň, uklizené a upravené ulice a fungující odpadové hospodářství. 
Zvýšíme podporu a investice do lesů prostřednictvím městské společnosti Lesy města Stříbra.

V této oblasti mimo jiné:

 • budeme pokračovat v revitalizaci městského parku,
 • budeme revitalizovat park na náměstí Svobody,
 • budeme modernizovat komunální techniku ve SMMS,
 • budeme pokračovat v úpravách Minoritských zahrad,
 • budeme podporovat projekty pro zadržování vody v krajině,
 • zahájíme diskusi nad systémem zásobování města pitnou vodou.

 

Oblast devátá - místní části

Místní části a tedy obce Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín a Těchlovice nesmějí zaostávat ve svém rozvoji. Chceme, aby občané těchto obcí více rozhodovali o svých záležitostech. Zpracujeme ve spolupráci s nimi plán investičních akcí a budeme ho realizovat.

V této oblasti mimo jiné:

 • dokončíme obnovu návsi v Těchlovicích,
 • provedeme rekonstrukci návsi ve Lhotě u Stříbra,
 • provedeme vyčištění a obnovu návesního rybníka v Otročíně,
 • provedeme výstavbu veřejného osvětlení a úpravu hřiště v Milíkově.

 

Oblast desátá - partnerské a přeshraniční vztahy

Budeme pokračovat ve spolupráci se stávajícími partnerskými městy. Budeme hledat další možnosti vzájemné výměny v oblasti sportu, kultury, školství a napomáhat v případě společenských organizací a spolků. Budeme se účastnit společných regionálních přeshraničních projektů v oblasti kulturně-společenské, turistické i investiční.

 

Oblast jedenáctá - financování a správa majetku města, investice

K financování investičních projektů a tzv. měkkých projektů budeme maximálně využívat dotací, jak z evropských, tak i z národních programů, dotací a grantů Plzeňského kraje. Budeme hledat další možnosti zvýšení příjmů města a na druhou stranu se zaměříme na efektivnější výdaje. S majetkem města budeme nakládat hospodárně, dáváme přednost dlouhodobým pronájmům majetku před jeho prodejem. Pouze ve výjimečných případech, a to za vysoké efektivnosti, může dojít k prodeji majetku města.

V této oblasti mimo jiné:

 • budeme aktivně a rychle vymáhat pohledávky firem či jednotlivců vůči městu všemi právními prostředky,
 • bude zajištěna důsledná kontrola investičních akcí s uplatněním sankcí,
 • budeme pokračovat v transparentních výběrových řízeních a nákupech.

 

Oblast dvanáctá - podpora podnikatelského prostředí

Rozhodnutí města ve všech oblastech bude zároveň podporovat rozvoj především malého a středního podnikání. Budeme podporovat na území města investice firem s vysokou přidanou hodnotou.

V této oblasti mimo jiné:

 • budeme se pravidelně setkávat se zástupci podnikatelské sféry,
 • budeme oslovovat místní podnikatele v rámci zadávání veřejných zakázek.

 

Stříbro 30. listopadu 2018

Za  ANO 2011:                                                                   Za ČSSD:

Martin Záhoř                                                                Ing. Václav Votava
Karel Ticháček                                                              Vladimír Souček
Mgr. Květoslava Špilerová                                            MUDr. Ing. Robin Šín
Roman Hnojský
Karel Neuberger, MBADne 04.12.2018:Lukáš Novák


20.12.2018 - 14:48:21
Dolnas - Sim sim, pani ucitelko, neni to ten pan co v Tachove rozjebal hokebj a pak radeji utekl. K tomu jeste rozjebal zachranku a par sestricek?
04.12.2018 - 20:15:42
Šín - Pane Brunclíku, víme, že v tuto chvíli neexistují takové dotační tituly, ze kterých by šlo postavit zimní stadion. Ty časy jsou dávno pryč a EU směřuje peníze do jiných projektů. A jelikož víme, že pomalu končí období, kdy vůbec dotace z EU budeme přijímat, nemůžeme se na to spoléhat.
04.12.2018 - 20:12:40
Šín - Pane, to máte opravdu zkreslenou představu o tom, jak se tvoří spolupráce na jakékoli úrovni. Vy si myslíte, že obě strany mohou plně prosadit svůj program, když jsou v něm odlišnosti? To by se nikdy nikdo s nikým přece nedomluvil. A něco nechtělo do programového prohlášení ANO 2011, co jsme měli ve volebním programu my, a něco jsme tam nechtěli my z ČSSD z toho, co nabízelo ANO 2011. A jak jsem již napsal, nikdo neříká, že když bude příslušný dotační titul a možnost financování, že se na to vykašleme. Od pěti let se věnuji lednímu hokeji, byl jsem osm let předseda krajského hokejového svazu, nyní jsem předseda krajské sportovně technické komise, takže můžu být jen těžko podezřívaný z toho, že bych lední hokej nechtěl podporovat.
04.12.2018 - 18:58:18
FRANTISEK - Pane Šíne, vaše vyjádření je celkem k smíchu:-) Volebním programem se zavazujete voličům a tímhle voličům plivete do tváře. Dle vaší logiky, si příští volební období založím pol. subjekt. Naslibuji vesmírnou stanici a když se dostanu ke starostování, tak vlastně řeknu,že to můj koaliční partner nechce:-)
04.12.2018 - 18:22:49
Šín - Je nutné rozlišovat volební program, kde má kandidující subjekt maximum, které by chtěl prosadit, a programové prohlášení koalice více stran/hnutí. Volební program by mohla ČSSD plně realizovat, pokud by sama měla nadpoloviční většinu mandátů. Tomu tak ale není, takže vznikala dohoda s ANO 2011. Toto hnutí nepovažovalo zimní stadion za prioritu, tento ani nemělo ve volebním programu. Když se dva subjekty domlouvají, tak každý musí v něčem ustoupit druhé straně. V rámci kompromisu je tedy první na řadě plavecký bazén, který dle pamětníků slibuje politická reprezentace obyvatelům města již od 70. let minulého století. Nikdo neříká, že pokud budou související dotační tituly vypsány, tak se nebude vedení města věnovat i zimnímu stadionu. Nikde takové negativní stanovisko v programovém prohlášení nenajdete. Ale prioritou je v tuto chvíli plavecký bazén, proto je tam takto explicitně uvedený.
04.12.2018 - 18:02:43
FRANTISEK - Hlavně že pan Votava vysel na billboardu s heslem:" samozřejmě že máme zimák a bazén v programu" A najednou pěkný veletoč, jak typické k ANO a CSSD
04.12.2018 - 14:43:27
drigus - Dobrý den, Jen pro připomenutí, ať to ostatní čtenáři nemusí hledat: Volební program ČSSD: ……Sport a volnočasové aktivity považujeme za součást moderního života - podporujeme převzetí majetku TJ Baník do majetku města a vytvoříme organizaci “Správa sportovních zařízení města Stříbra” - podporujeme zachování provozu a rekonstrukci zimního stadionu včetně jeho zastřešení a to dle možností dotačních programů - podporujeme stavbu plaveckého bazénu nebo koupaliště, a to v závislosti na získání dotačních prostředků. Otázka: To už v současné době víte, že dotace je nedostupná? Martin Brunclík
04.12.2018 - 14:18:41
MSLADEK - Dobrý den, mám dotaz na členy ČSSD, z jakého důvodu není v programovém prohlášení zahrnutá dostavba zimního stadionu? Mám to brát jako že byl tento bod ve Vašem volením programu opět lež???? Děkuji moc za odpověď.Pro reakci na článek musíte být přihlášen

Publikování nebo šíření článků a fotografií ze stribro.cz je bez souhlasu autora zakázáno.
Účetnictví a prodejna počítačů Stříbro | Tvorba www stránek Stříbro